Betagraphics RDS-PP Consulting

Reference Designation System for Power Plants ofwel RDS-PP

Wij merken dat steeds meer bedrijven, met name in de sectoren Energie (opwekking & distibutie), Offshore en Process (food & chemical), zich verdiepen in de RDS-PP® normering.
Meer dan logisch want voor een goed (adaptief) Asset beheer is allereerst een goede Asset codering noodzakelijk. RDS-PP levert alle handvatten deze codering snel, eenduidig en op een gestandaardiseerde wijze te implementeren.

Meer dan logisch want voor een goed (adaptief) Asset beheer is allereerst een goede Asset codering noodzakelijk. RDS-PP levert alle handvatten deze codering snel, eenduidig en op een gestandaardiseerde wijze te implementeren. 
RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) is namalijk een gestructureerde Codering Standaard, voor componenten en samenstellingen, gebaseerd is op de ISO/IEC 81346 standaard.
In vele gevallen vervangt RDS-PP de (oudere, in de energiewereld bekendere, maar in de praktijk vaak net iets te beperkte) KKS Norm.

Momenteel wordt RDS-PP binnen Nederland/Benelux zeer fanatiek toegepast voor o.a. Offshore Turbine Platforms en Wind Power Hubs. De verwachting is echter dat deze trend snel verder zal worden geadopteerd naar eerdergenoemde sectoren.
Betagraphics beschikt niet alleen over de kennis, maar ook over de middelen om snel en goed een RDS-PP codering op te zetten (en te behouden/beheren/bewaken) gedurende de gehele Asset Lifecycle !!
Wij begeleiden uw beheerders & Asset managers bij het opzetten van de codering (conform de laatste marktvereisten en technische ontwikkelingen) en bij het implementeren hiervan binnen uw documentatiesysteem.
Gedurende de gehele Asset Lifecycle, dus zowel tijdens de Engineering als (de)Comissioning, Maintenance, Operations & Projecten is het ondubbelzinnig coderen van essentieel belang voor de planning, bouw, ombouw en onderhoudstaken.
Met andere woorden: voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Wilt U ook optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden en voordelen van de RDS-PP? Neem contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden.
Of volg een van onze RDS-PP trainingen.