Reference Designation System for Power Plants

Betagraphics RDS-PP Consulting

Wij merken dat steeds meer bedrijven, met name in de sectoren Energie (opwekking & distibutie), Offshore en Process (food & chemical), zich verdiepen in de RDS-PP® normering.
Meer dan logisch want voor een goed (adaptief) Asset beheer is allereerst een goede Asset codering noodzakelijk. RDS-PP levert alle handvatten deze codering snel, eenduidig en op een gestandaardiseerde wijze te implementeren. 
RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) is namalijk een gestructureerde Codering Standaard, voor componenten en samenstellingen, gebaseerd is op de ISO/IEC 81346 standaard.
In vele gevallen vervangt RDS-PP de (oudere, in de energiewereld bekendere, maar in de praktijk vaak net iets te beperkte) KKS Norm.

Momenteel wordt RDS-PP binnen Nederland/Benelux zeer fanatiek toegepast voor o.a. Offshore Turbine Platforms en Wind Power Hubs. De verwachting is echter dat deze trend snel verder zal worden geadopteerd naar eerdergenoemde sectoren.
Betagraphics beschikt niet alleen over de kennis, maar ook over de middelen om snel en goed een RDS-PP codering op te zetten (en te behouden/beheren/bewaken) gedurende de gehele Asset Lifecycle !!
Wij begeleiden uw beheerders & Asset managers bij het opzetten van de codering (conform de laatste marktvereisten en technische ontwikkelingen) en bij het implementeren hiervan binnen uw documentatiesysteem.
Gedurende de gehele Asset Lifecycle, dus zowel tijdens de Engineering als (de)Comissioning, Maintenance, Operations & Projecten is het ondubbelzinnig coderen van essentieel belang voor de planning, bouw, ombouw en onderhoudstaken.
Met andere woorden: voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Wilt U ook optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden en voordelen van de RDS-PP? Neem contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden.
Of volg een van onze RDS-PP trainingen.

Training RDS-PP 

Met deze training leert u een correcte RDS-PP-codering toe te passen volgens de specificaties van RDS-PP®
Na het volgen van deze training bent u in staat Asset en/of projectgegevens efficiënt te coderen en/of beoordelen.
De training bestaat uit een globale presentatie van de belangrijkste inhoud van de RDS-PP norm gecombineerd met 
enkele praktische oefeningen op verschillende toepassingsvoorbeelden. 
Na afloop beschikt u over een gedegen basiskennis alsmede een begin van “best practice” kennis over het werken met- en de codering volgens : RDS-PP.

Voor wie bedoeld

U bent een asset data analist, engineer, tekenaar of projectmanager van RDS-PP-projecten. U codeert, bereidt voor, stemt de uitvoering af, of onderhoudt de installatie. 

Benodigde basis vaardigheden: U kunt schema’s en P&ID’s lezen en hebt enige ervaring met technische normeringen.

Duur van training:  2 dagen

Training op maat aanpasbaar: Ja

Prijs: op aanvraag.