Plant Solution

De ontwikkelingen in de energietransitie zitten in een stroomversnelling. Om hier een goede invulling aan te geven dienen grote hoeveelheden installaties slim en efficiënt te worden ontworpen. Engineering Base (EB) Plant Solution biedt hiervoor de juiste ondersteuning.

EB Plant Solution geeft hierbij invulling aan het complete proces van concept, klantorder, basic en detail engineering tot en met de technische documentatie. En dat alles binnen in één systeem, zonder overdrachten, conversies en andere “hobbels”. Hierbij is het gehele werkproces op ieder moment en door alle betrokkenen te monitoren en kan een ieder, op elk moment, waar ook te wereld over de actuele informatie beschikken! Een volledig geintegreerde, online en inline oplossing.

Daarmee doelen we op alle informatie, vanaf het ‘Process Flow Diagram’ met de eerste P&ID’s, het uitwerken van de instrumentatie en automatisering tot de laatste klemmenlijsten en aansluitschema’s. Hierbij ondersteund het systeem volledig de parallelle uitvoering door (bijvoorbeeld) verschillende subcontractors. EB Plant Solution is open wat betreft het in- en exporteren van gegevens. EB Plant Solution voorziet in koppelingen met o.a. diverse maintenance, 3D en ERP systemen. 

Een goed voorbeeld van de vele mogelijkheden die Plant Solution geeft is Equinor

Wij nodigen u graag uit dit voorbeeld te bekijken.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar het softwareplatform Engineering Base Plant Solution, laat het ons dan weten. Wij lichten een en ander graag in een persoonlijk gesprek toe.

Betagraphics is geautoriseerd partner van AUCOTEC AG.