Dunea
Glashelder documentbeheer met Meridian

Glashelder documentbeheer met Meridian

Dunea

"Dunea is als een dynamische organisatie, altijd op zoek naar de beste leveranciers voor haar producten en applicaties. Begin 2010 resulteert dit in een samenwerking met Betagraphics voor ondersteuning van Meridian. Betagraphics wordt door Dunea gezien als specialist in de nuts (utility) industrie met excellente support en inhoudelijke proceskennis. Marc van den Berg (hoofd Functioneel Beheer) geeft aan hiermee een echte sparringpartner te hebben gevonden voor het optimaliseren van technische document management processen binnen Dunea. Inzicht en kennis van zaken worden gekoppeld aan een pragmatische aanpak, snelheid en efficiëntie van handelen. “Betagraphics denkt met ons mee en gaat direct op zoek naar het optimale resultaat”, aldus Marc van den Berg." - Glashelder documentbeheer met Meridian

Het bedrijf Dunea Dunea produceert en levert goed en betrouwbaar drinkwater aan circa 1,2 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea ontvangt jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Dunea verzorgt de drinkwatervoorziening en beheert deze mooie natuur al ruim 135 jaar. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. Dunea blijft altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur. Dunea is de handelsnaam van Duinwaterbedrijf Zuid- Holland. Per 1 juli 2009 is Duinwaterbedrijf Zuid- Holland verder gegaan onder deze handelsnaam, een nieuwe naam met een nieuw uiterlijk. Samen zorgen ze voor een frisse uitstraling die beter past bij het bedrijf Dunea: een modern bedrijf met oog voor klant en kwaliteit. Een uitstraling waarmee Dunea letterlijk en figuurlijk vooruit kan.

 

Document Management Systeem Meridian Dunea gebruikt bij de uitvoering van haar werkzaamheden grote hoeveelheden technische documenten zoals tekeningen van installaties en infrastructuur. Al deze documenten wil Dunea digitaal beheren en inzichtelijk maken, zodat alle betrokkenen binnen en buiten Dunea snel en gemakkelijk beschikken over deze informatie.

 

Sinds 1992 gebruikt Dunea voor het beheer van haar technische informatie de producten van BlueCielo. Het toenmalig AutoManager Workflow is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig informatiesysteem op basis van BlueCielo Meridian. In de loop der tijd zijn verschillende leveranciers bij de ontwikkeling en het beheer van dit document management systeem betrokken geweest. Begin 2010 heeft Dunea het beheer van de Meridian omgeving overgedragen aan Betagraphics. Met de ondersteuning van Betagraphics zal het document management systeem nog verder worden doorontwikkeld, zodat Dunea zo optimaal mogelijk gebruik zal maken van de mogelijkheden van Meridian.

Meridian biedt Dunea vele voordelen:

- totale controle op engineeringdocumenten (beheer en revisie);

- reductie van systeemstoringen door up-to-date documentatie;

- kostenbesparend door gebruik van digitaal archief;

- eenvoudige uitwisseling van informatie met derden;

- goede integratie met CAD functionaliteit (o.a. AutoCAD);

- goede ondersteuning van de werkprocessen door workflow;

- uniek revisie beheer;

- grip op documentaire informatievoorziening.

Zo wordt Meridian ingezet bij Dunea Meridian wordt gebruikt voor het beheren van complete sets technische documenten, die bestaan uit bijvoorbeeld CAD tekeningen, werkdocumenten, controlelijsten, rapportage, enzovoort. Alle documenten zijn zichtbaar voor werknemers van verschillende afdelingen binnen Dunea die daartoe gemachtigd zijn. Toegang tot deze informatie voor tekenaars en projectmedewerkers wordt verkregen door middel van autorisatie op basis van rollen en bijbehorende rechten.

Waarom Betagraphics

Dunea is als een dynamische organisatie, altijd op zoek naar de beste leveranciers voor haar producten en applicaties. Begin 2010 resulteert dit in een samenwerking met Betagraphics voor ondersteuning van Meridian. Betagraphics wordt door Dunea gezien als specialist in de nuts (utility) industrie met excellente support en inhoudelijke proceskennis. Marc van den Berg (hoofd Functioneel Beheer) geeft aan hiermee een echte sparringpartner te hebben gevonden voor het optimaliseren van technische document management processen binnen Dunea. Inzicht en kennis van zaken worden gekoppeld aan een pragmatische aanpak, snelheid en efficiëntie van handelen. “Betagraphics denkt met ons mee en gaat direct op zoek naar het optimale resultaat”, aldus Marc van den Berg.

 

Informatiemanager Gerard Boekhout geeft aan dat Betagraphics zich onder meer onderscheidt van andere leveranciers, door de brede en specialistische proceskennis. Betagraphics richt zich bij de implementatie op de ondersteuning van business processen van de klant, in plaats van de klant (en haar business processen) te laten aanpassen aan de applicatie. Er wordt vanuit Betagraphics niet gevraagd: “Wat bedoel je”, maar er wordt meteen in oplossingen gedacht: “Bedoel je dát”? Dit is in de ogen van Marc en Gerard ook de enige juiste manier van werken.

Activiteiten Betagraphics

Betagraphics heeft samen met Dunea een inventarisatie gemaakt van het gebruik van en de wensen ten aanzien van Meridian. Op basis hiervan is een SLA overeengekomen over de inzet van Betagraphics. Betagraphics verleent Dunea ondersteuning in de vorm van de servicedesk en vaste beheerdagen op locatie aangevuld met een strippenkaart voor het realiseren van aanvullende onderhoudswerkzaamheden. Grotere uitbreidingen van Meridian worden op projectbasis uitgevoerd samen met consultants van Betagraphics. Marc van den Berg geeft aan dat deze manier van werken als zeer prettig wordt ervaren en perfect past bij Dunea.

Toekomstvisie Dunea

De toekomstvisie van Dunea op het gebied van informatievoorziening wordt vormgegeven met behulp van informatieplanning. Daarbij wordt nadrukkelijk aangesloten op de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Het landschap van de informatievoorziening wordt hierbij regelmatig geëvalueerd. Meridian zal ook in dit proces worden meegenomen om de applicatie nog verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld door Meridian te voorzien van een koppeling met het onderhoudsbeheer systeem (Ultimo). Betagraphics zal ook hier een belangrijke rol spelen.

Pagina delen

Bekijk ook de volgende klantcases