Attero
“Wat ik enorm waardeer in Betagraphics, is dat ze met ons meedenken. Zij kennen onze processen en wijzen op risico’s, ook als daar geen commercieel belang voor hen ligt. Dat helpt ons om de juiste beslissingen te nemen.”

Attero

Attero

"Attero wil absoluut geen ander pakket dan Meridian: “Meridian sluit exact aan op de behoefte van onze tekenaars en servicemedewerkers. Zij willen geen andere software.”" - Marcel Alberts, applicatiebeheerder bij Attero

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor afvalstromen. Op vijftien locaties verwerken 820 gemotiveerde medewerkers het afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens- ofwel: ruim 6 miljoen mensen. Daarnaast wordt bedrijfsafval verwerkt. Het gaat in totaal jaarlijks om zo'n 3,4 miljoen ton afval. Attero richt zich op de terugwinning van herbruikbare grondstoffen en de omzetting van reststromen in duurzame energie en nuttige producten. Daarbij wordt voortdurend naar innovatieve oplossingen gezocht.

Attero wekt voldoende elektriciteit op voor circa 350.000 huishoudens en voorziet in de warmtebehoefte van bedrijven in de buurt van haar locaties. In Nederland is Attero de grootste producent van groen gas, dat via het gasnet naar de gebruikers gaat. De compost uit groente-, fruit- en tuinafval is een prima bodemverbeteraar. Het is een echt kringloopproduct, dat ook nog eens bijdraagt aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien levert Attero biobrandstoffen voor energiecentrales. Allerlei materialen die uit het afval gescheiden worden, vinden hun weg naar de industrie voor hergebruik. En de bodemgassen uit de afvalenergiecentrales vormen letterlijk een goede basis voor de wegenbouw als funderings- en ophoogmateriaal.


ICT-Organisatie
Op het gebied van ICT is Attero is een regieorganisatie. Alle ICT-gerelateerde zaken worden ingekocht, waarbij Attero de gewenste functionaliteit bepaalt. Bij Attero zijn dan ook geen programmeurs te vinden, maar wel business analisten, architecten, service-deliverymanagers en applicatiebeheerders. ICT-leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd onder regie van een zogenaamde vendor manager. De applicatiebeheerder is de schakel tussen gebruiker en leverancier. De ICT-organisatie van Attero heeft circa 700 werkplekken in beheer. De energie-installaties en afvalverbrandingsovens worden door Attero in eigen beheer onderhouden. Van ieder onderdeel van deze installaties zijn technische tekeningen gemaakt. Bij storingen, wijzigingen en onderhoud worden de tekeningen geraadpleegd en bijgewerkt. Dit proces is volledig geautomatiseerd met behulp van diverse softwarepakketten. De ICT-organisatie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en onderhouden van deze software.


Attero en Betagraphics
In 1996 werd de afvalverbrandingsoven in Wijster opgeleverd. Tinus van Noord, nu vendor-manager, begon destijds als archivaris bij Attero. Hij had als taak het archiefbeleid van Attero verder te ontwikkelen. Vlak daarvoor was Betagraphics geselecteerd als leverancier van de beheer-software Meridian. 

Tinus van Noord

Tinus van Noord, vendor manager Attero
Meridian werd ingezet om een workflow voor de technische AutoCAD-tekeningen te faciliteren. De tekenaars passen via Meridan hun AutoCAD tekeningen aan en gebruiken het voor archiveren, inclusief revisiebeheer. De servicemonteurs hebben bij onderhoud of storing met behulp van de Meridian-software direct de juiste tekening ter beschikking. De tekenaars verkozen Meridian boven andere pakketten, omdat het eenvoudig in gebruik is en de lay-out van de tekeningen kon worden aangepast naar behoefte. Nu, 16 jaar na de eerste implementatie, is Meridian nog steeds het technisch beheer pakket voor Attero. Niet alleen voor de technische tekeningen, maar zelfs voor de archivering van binnenkomende papieren post.

Marcel Alberts
Marcel Alberts, applicatiebeheerder & service delivery manager, vertelt dat Attero absoluut geen ander pakket dan Meridian wil: Meridian sluit exact aan op de behoefte van onze tekenaars en servicemedewerkers. Zij willen geen andere software.

Vertrouwen
Attero en Betagraphics werken nu meer dan 16 jaar samen. In die tijd hebben beide bedrijven zich uiteraard ontwikkeld. Waar vroeger het accent lag op het leveren en implementeren van licenties, ligt dat momenteel op consultancy en projectmanagement. Attero is ontstaan vanuit Essent Milieu en is in de afgelopen jaren eigenaar geworden van een afvalverbrandings-installatie in Wijster (voorheen de VAM), een installatie in Moerdijk (AZN) en zeer recent de biogas installatie van de VAR in Wilp. Door deze samenvoegingen is er behoefte aan standarisatie. Daarom wordt op dit moment hard gewerkt aan het gelijktrekken van (Auto)CAD- en Meridian-versies door de gehele Attero-organisatie. Gedurende het project dat ’Harmonisatie’ genoemd wordt, is er intensief contact met Betagraphics. “Daarbij komt het zeer van pas dat Betagraphics echt een kennisclub is”, aldus Marcel Alberts. “Op het gebied van documentmanagement en AutoCAD vragen we nooit mis. Regelmatig worden vragen al beantwoord of problemen opgelost, nog voordat wij de details via ons incidentregistratiesysteem hebben doorgegeven. Simpelweg een telefoontje volstaat.” Enige tijd geleden is Betagraphics ook gevraagd een zogenaamd software package voor AutoCAD te maken. Hiermee is het beheer van de diverse werkplekken veel eenvoudiger. “Betagraphics was als enige in staat om dit naar onze wensen en eisen te maken. De opgeleverde documentatie is van een zeer hoog niveau en dus zeer bruikbaar.”
Ook merkt Marcel op dat het projectmanagement steeds professioneler wordt aangepakt. Betagraphics stuurt op duidelijke informatie en spreekt dezelfde projectmanagement taal (Prince II). De basis voor de lange werkrelatie is onveranderd gebleven. Tinus van Noord: “Wat ik enorm waardeer in Betagraphics, is dat ze met ons meedenken. Zij kennen onze processen en wijzen op risico’s, ook als daar geen commercieel belang voor hen ligt. Dat helpt ons om de juiste beslissingen te nemen.”


Toekomst
Attero is een fascinerend bedrijf om voor te werken. “De meeste mensen hebben geen idee wat er achter de schermen gebeurt om hun huisafval op te halen en te verwerken, en dat maakt het zo leuk”, zegt Tinus van Noord. Waar vroeger het accent lag op het storten van afval, is dat verschoven naar afvalverbranding om hiermee energie op te wekken. Maar de trend ontwikkelt zich nu naar het recyclen van materialen en het maken van nieuwe grondstoffen. Technieken voor afvalscheiding en vergisting worden steeds geavanceerder. De installaties en ovens worden steeds verder ontwikkeld en uiteraard wordt er veel onderhoud gepleegd. “Dat blijven we doen met behulp van Betagraphics en Meridian”.

Benieuwd wat Betagraphics voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze accountmanagers.

 

Pagina delen

Bekijk ook de volgende klantcases